Вівторок, 14.07.2020, 23:15
                                             
Комунальний заклад  
"
Середня загальноосвітня школа № 23"  Кам'янської міської ради 
Рідний край
Меню сайту
Хмаринка тегів
Міні-чат
Наше опитування
Ви, наш відвідувач:
Всього відповідей: 728
Шкільний світ
Сучасна освіта
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Украина онлайн
Форма входу
Популярні програми
Соціальні мережі

Атестація педагогічних працівників СЗШ № 23 у 2013 р.

 

Основною метою проведення атестації в школі ми ставили: вдосконалити навчально-виховний процес, активізувати творчу професійну діяльність вчителя, вивчити його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створити оптимальні умови для вивчення і впровадження педагогічного досвіду кращих учителів школи, стимулювати безперервну фахову та загальну освіту, підвищити відповідальність за результати своєї роботи, за рівень навчальних досягнень учнів, рівень підготовленості до їх самостійного життя.

Зробивши відповідний аналіз п’ятирічного циклу атестацій, розроблено заходи щодо проведення атестації у 2012/2013 навчальному році. У методичному кабінеті поновлено куточок «Атестація в школі», де розміщені відповідні розпорядчі документи, графік засідань, план роботи, заходи, щодо проведення атестації. Кожен педагог, що атестується, складав і погоджував з атестаційною комісією індивідуальний план роботи. Повторно ознайомлено працівників школи з нормативними документами про атестацію. Педагоги, які атестуються пройшли курсову перепідготовку. Їх ознайомлено з графіком і планом проведення атестації.

Адміністрацією школи, шкільними методичними об’єднаннями та методичною радою розроблено технологічну карту вивчення творчої діяльності вчителя під час атестації.

Атестовано 4 вчителів, що складає 13 %. До складу атестаційної комісії ввійшли компетентні, висококваліфіковані вчителі школи та керівники предметних методичних об’єднань.

Відповідають займаній посаді:

  • Тонкошкур Світлана Володимирівна,  вчитель  початкових класів;
  • Ненич Олена Зіновіївна, вчитель  початкових класів;
  • Похилько Ольга Іванівна, вчитель  початкових класів;
  • Баклай Лариса Іванівна,  вчитель  початкових класів.

Присвоєно кваліфікаційну категорію „спеціаліст IΙ категорії”: 

Ненич Олені Зіновіївні, вчителю  початкових класів.

Присвоєно кваліфікаційну категорію „спеціаліст”: 

Похилько Ользі Іванівні, вчителю  початкових класів,  Баклай Ларисі Іванівні,  вчителю  початкових класів.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 

Тонкошкур Світлані Володимирівні,  вчителю  початкових класів. 

 

Атестаційна комісія забезпечила дієвість принципів демократизму, загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, об’єктивності, доступності та гласності, безперервної освіти й самовдосконалення, морального заохочення.

Здійснювався системний підхід до атестації педагогічних працівників, який складався з планування атестаційної роботи, суворого дотримання етапів проведення атестації, виконання нормативного режиму, відпрацювання загальних вимог до педагогічного працівника, що дозволяє об'єктивно оцінити кожного, хто атестується.

Як показала практика, своєчасне, правильне, грамотне оформлення атестаційної документації є одним із показників успішного атестаційного процесу. До атестаційної документації належать: план та наказ про організації та проведення атестації, заяви вчителів, протоколи засідань атестаційної комісії, клопотання, подання атестаційної комісії, картки вчителів, які атестуються, аналітичні, звітні, моніторингові матеріали за підсумками атестації.

В нашому закладі вся діяльність, в тому числі і науково-методична робота, будується на діагностичній основі. Проведенням діагностування та, особливо, самодіагностування педагогічної діяльності атестаційна комісія намагається спрямувати на оволодіння кожним учителем навичок самоаналізу, самооцінки, що дозволяє не тільки перевести роботу в режим активного саморегулювання та самокоригування, а також реалізувати одну із функцій методичної роботи стосовно конкретного педагогічного працівника – аналітично оцінювальну.

Як свідчить практика, діагностика дозволяє знизити  педагогічні труднощі вчителя щодо самооцінки та адміністрації щодо оцінки діяльності вчителя.

В закладі застосовуються такі методи вивчення системи роботи вчителя як спостереження та аналіз уроків, інших форм педагогічного процесу; вивчення навчальної документації, проведення контрольних зрізів знань учнів, бесіди з учителем і його колегами; анкетування вчителя, батьків та учнів.

Глибоке і всебічне вивчення, узагальнення, об’єктивне оцінювання результатів професійної діяльності педагогів сприяє підвищенню рівня навчально-виховного процесу, баченню перспективи подальшого розвитку школи.

Атестація педагогічних працівників − система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

На базі методичного кабінету була підготовлена добірка матеріалів «На допомогу тим, хто атестується», розроблено пакет документів по вивченню системи роботи вчителів: творчий звіт з інноваційної діяльності, діагностична та методична карта самооцінки педагогічної роботи.

Ознайомлено з характеристикою кожного вчителя, що атестується, згідно графіку проведено співбесіди з ними, оцінено їх роботу педколективом, учнями, батьками. 

Впродовж атестаційного періоду на високому методичному рівні з використанням інформаційно-комунікативних технологій та ефективних технологій інтерактивного навчання вчителями, які атестувались, були проведені відкриті уроки та позакласні заходи.

Впровадження методу портфоліо допомогло атестаційній комісії цілеспрямовано здійснити моніторинг індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагогів, виявити найбільш цінний досвід для подальшого розповсюдження, а також ефективно управляти зростанням професійної майстерності, координувати зусилля адміністрації і самого педагога з підвищення результативності його праці.

Можливість створення портфоліо для педагога − це спосіб творчої реалізації себе самого, показати чого він навчився, чого досяг, що вміє робити, і до чого йому треба прагнути. Адже вчитися ніколи не пізно.

Всі матеріали методичних розробок, відритих уроків, звіти про проведення предметно-методичних тижнів, виховних годин та позаурочних заходів були розміщені на виставці «Педагогічна ідея – це крила, на яких злітає педагогічна творчість».

 

Позитивним являється те, що розповсюдження педагогічного досвіду атестованих вчителів відбувається через узагальнення досвіду роботи: брошури, методичні рекомендації, творчі звіти, семінари на рівні міста, майстер - класів тощо. В закладі накопичено значний досвід щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників, про що свідчать атестаційні матеріали.

В інформаційно-методичному віснику школи відображені творчі портрети вчителів, які атестуються.

Рівень роботи педагогічного працівника має вирішальне значення для підвищення його кваліфікаційної категорії. Тому особливого значення набуває об’єктивність вивчення якості роботи вчителя, який атестується. Головними вимогами до вивчення досвіду роботи педагогічного працівника є системність та загальні критерії оцінювання. Критерії оцінювання роботи вчителя під час атестації розглядалися в трьох аспектах: інформативний, результативний, діагностичний. Відпрацювавши систему вивчення якості роботи вчителя та визначивши загальні критерії оцінювання його роботи, в закладі проводиться моніторинг діяльності педагогічного працівника.

Атестація сучасного вчителя потребує цілої системи оцінки особистісних якостей, соціально-психологічних рис і педагогічних здібностей. При цьому вона виконує низку функцій серед яких:

 • виявлення особистісного вкладу особи, що атестується в результат діяльності організації;
 • підтвердження відповідності займаній посаді;
 • корегування діяльності працівника;
 • підвищення професійної компетентності працівника;
 • вдосконалення системи управління колективом.

Оскільки за своєю цілеспрямованістю функції атестації є різними, оцінюються одночасно декілька видів та напрямів діяльності педагогічного працівника. Це обов’язково відображає всі аспекти роботи вчителя як  викладача, вихователя, спеціаліста:

 • компетентність;
 • організацію занять;
 • упровадження інноваційних форм та методів  роботи;
 • взаємини з учителями та учнями;
 • якості особистості (відповідальність, надійність тощо).

Враховуючи складність учительської праці, за відсутністю загальноприйнятої були визначені наступні критерії оцінювання діяльності педагогічного працівника:

 • Результативність навчально-виховної роботи.
 • Професійна підготовка.
 • Педагогічно-психологічні знання.
 • Організаційна робота.
 • Методика викладання предмета.
 • Громадсько-педагогічна діяльність.
 • Виховна робота.
 • Педагогічна культура.
 • Ведення шкільної документації.

На заключному етапі атестаційного періоду проводяться анкети визначення рівня професійності педагога та його фахової компетенції. Кращий досвід атестованих учителів впроваджується в роботу школи та оформляється відповідно до вимог. 

Цікаво пройшли творчі звіти вчителів, які атестувалися. Вчителі презентували творчі наробки, мультимедійні презентації, методичні рекомендації.

 

Тонкошкур Світлана Володимирівна працює над проблемою «Впровадження осмислено – концентрованого навчання на уроках в початковій школі». Ненич Олена Зіновіївна ― над проблемою «Формування в учнів мовленнєвої компетентності на уроках української мови». Похилько Ольга Іванівна ― «Формування пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках в початковій школі». Баклай  Лариса Іванівна ― «Визначення та розвиток мовленнєвих творчих здібностей та літературної творчості молодших школярів». В своїх виступах вчителі розкрили основні аспекти роботи над науково-методичною проблемою.


Атестація стала апробованим засобом вивчення і оцінки діяльності педагогічних працівників школи, дала змогу визначити рівень знань, умінь, творчості педагога, об’єктивно оцінити його діяльність. Це стимул для досвідчених і справжня школа для молодих педагогів.


Рідній школі - 75!
Bас вітає директор
Керівник сайту
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Час життя сайту
Прогноз погоди
Гаряча лінія

Підтримка і поради практичного психолога

т. 0667199495
Пошук
До друку